Realizacje

2019

 – UM w Myszkowie – Budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Pohulańskiej, Rolnej, 1-Maja i Krakowskiej w Myszkowie

 – UM w Siechnicach – Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Siechnice:

ul: Wrocławska i Żernicka w Radomierzycach, ul. W. Grabskiego w Siechnicach, ul. T. Kościuszki w Iwinach, ul. Z. Krasińskiego w Ozorzycach

 – Gmina Olsztyn k. Częstochowy – Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ul. Polnej i Narcyzowej w Olsztynie oraz ul. Strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w m. Zrębice

 – UMiG w Strzelinie – Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Strzelin

 – UM w Raciborzu – Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej cześć 2

 – MZUiM w Katowicach – Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie dzielnicy Murcki oraz na osiedlu Adama

 – UM Siemianowice – Oświetlenie zabytkowego Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich

 – TAURON Nowe Technologie S.A. – Wymiana opraw typu LED na ul. Asnyka w Gliwicach, ul. Zarębskiego w Katowicach oraz na terenie Gminy Szczyrk

 – UM w Radomsku – Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego w Radomsku ul. Architektów, Cicha i Parkowa.

 – Gmina Janów – Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Narcyzowej i Magnoliowej w Janowie

 – PB Jeakel Bud Tech Sp. z o.o. Sp.k. – Rewitalizacja Rynku w Chorzowie: kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych

 

2018

– UM Oświęcim – Budowa oświetlenia ul. Fabrycznej w Oświęcimiu

– MZUK w Sosnowcu – Wymiana i montaż sieci oświetleniowej wzdłuż brzegu rzeki-Bulwary Czarnej Przemszy w Sosnowcu

– MZUiM w Chorzowie – Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej i Długiej w Chorzowie

– UMiG w Strzelinie – Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzelin

– Gmina Szczyrk – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczyrk na ulicach: Kasztanowej, Turystycznej, Jaśminowej, Kolorowej, Zwalisko i Wierzbowej

– UM Lędziny – Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego przy ul. Pokoju w Lędzinach

– MZUiM W Katowicach – Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie dzielnicy Murcki w Katowicach

– Gmina Mykanów – Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Starym Broniszewie

– Gmina Olsztyn k. Częstochowy – Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Olsztyn

– Tauron Dystrybucja S.A. – Wymiana słupów i opraw w Będzinie oś. Warpie oraz ul. Sznajdera

– Tauron Dystrybucja S.A. – Wymiana słupów i opraw w Ogrodzieńcu

– DOMAX – Budowa oświetlenia ulicznego na inwestycji pn.: Budowa drogi do strefy Aktywnosci Gospodarczej w Wolbromiu

– TRANZIT Sp. z o. o. – Roboty elektryczne na inwestycji pn.: Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej

– TRANZIT Sp. z o. o. – Roboty elektryczne na inwestycji pn.: OBWODNICA WOLBROMIA od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej – Zadanie 1: od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej

– AWBUD S.A. – Realizacja prac w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania Budowa Hali Magazynowej wraz z infastrukturą w Trzebini.

 

2017

– UM Sucha Beskidzka – Budowa sieci oświetleniowej przy ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej

– Tauron Dystrybucja S.A. – Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: „ Modernizacja sieci rozdzielczo-oświetleniowej przy ul. Górnej, Pokoju, Kwiatowej, Dojazdowej i Żytniej w Gródkowie zasilanej ze stacji 20/0,4kV nr 123 Gródków Pokoju”

– Gmina Konstancin-Jeziorna – Budowa, dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017r – Etap I i II

– Gmina Brzeziny – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małczew

– Gmina Rędziny – Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rędziny

– PHU OLS – Budowa oświetlenia ulicznego na inwestycji pn.: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu– Etap IV”

– UM Myszków – Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego na ulicach: Krasickiego, Wesołej, Szpitalnej i Armii Krajowej

– GM Nowa Ruda – Budowa i przebudowa (modernizacja) oświetlenia ulicznego ul. Kłodzka od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do ul. Węglowa Wola w Nowej Rudzie

– Tauron Dystrybucja S.A. – Wykonanie iluminacji Katedry pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi – Modernizacja oświetlenia bazy przy ul. Chmurnej 26 w Łodzi

– AZI BUD Sp. z o.o. – Budowa oświetlenia ulicznego na inwestycji pn.: „Budowa drogi rowerowej wraz z mostem łączącej Wojkowice Kościelne z Kuźnicą Warężyńską wraz z dwoma punktami obsługi podróżnych (bike&ride) i oznakowaniem”

– Tranzit Sp. z o.o. – Budowa oświetlenia ulicznego na inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej na ulicy Rzecznej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

– Gmina Siewierz – Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i oświetlenia wiat przystankowych w Gminie Siewierz

– Gmina Szczyrk – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Szczyrk na ulicach: Dębowej, Pasterskiej, Świerkowej, Wczasowej i Widokowej

– Gmina Tarnowskie-Góry – Budowa oświetlenia ulicznego w Tarnowskich Górach na ulicy Cegielnianej

– Gmina Ornontowice – Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Zwycięstwa i ul. Orzeskiej w Ornontowicach

2016

– Geopark Kielce – Wykonanie instalacji elektrycznej w południowej części ogrodu botanicznego w Kielcach

– UM Ciechocinek – Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka w Ciechocinku

– Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie – Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego budynku kościoła garnizonowego w Kielcach ul. Chęcińska 2

– Gmina Warta Bolesławiecka – Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jurków i przebudowa oświetlenia boiska w Raciborowicach Górnych

– Gmina Warta Bolesławiecka – Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wartowice

– TAURON Dystrybucja S.A.- Wykonanie iluminacji Pałacu Biskupów Krakowskich

– UM Zawiercie – Budowa oświetlenia ulicznego w Zawierciu

– UMiG Strzelin – Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzelin

– Gmina Niegowa – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolice

– Gmina Nowa Ruda – Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Włodowice

– Gmina Miejska Kłodzko – Budowa oświetlenia ulic Pięknej, Różanej i Lisiej w Kłodzku

– ZDiT Koszalin – Budowa oświetlenia ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Oskara Lange do granic miasta Koszalina

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulicy Bialskiej na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Zakopiańskiej oraz ulicy Włodawskiej w Częstochowie

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulicy Poselskiej na odcinku od ul. Żyznej do ul. Poselska nr 30 w Częstochowie

–  PHU OLS – Budowa oświetlenia ulicznego na inwestycji pn.: „Budowa Drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu: Etap III (odcinek od skrzyżowania z ul. Podmiejską do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) wraz z budową ronda”

– Inżynieria S.A. – Budowa oświetlenia ulicznego na inwestycji pn.: „Przebudowa dróg od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Oleśnickiego do ronda na ul. Kieleckiej w Siewierzu wraz z odwodnieniem (także na ul. Mostowej), budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji sanitarnej, budową kanału technologicznego oraz wykonaniem docelowej organizacji ruchu drogowego i innych robót towarzyszących”

– LIMBA Sp. z o.o. – Kompleksowe wykonanie całości prac związanych z dostawą i montażem sieci elektrycznych oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowy złączy na inwestycji pn.: „Budowa kompostowni odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy zakładu gospodarowania odpadami w Dylowie A gm. Pajęczno”

2015

– UM Bełchatów – Budowa oświetlenia ulic Porannej, Wspólnej, F. Stamma, B. Malinowskiego i odcinka ul. S. Królaka w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulic: Sojczyńskiego-Warszyca, Geodetów, Kowalczyka i Piaseckiego w Częstochowie

– LIMBA Sp. z o. o. – Przebudowa sieci elektrycznych w związku z inwestycją pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim”

– UM Myszków – Budowa i dobudowie oświetlenia ulicznego w Myszkowie na ulicach: Łowczej, Kościelnej, Kowalskiej, Letniskowej, Młyńskiej, Jaśminowej, Chabrów i Ustronie

– Gmina Czernica – Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych

– SCHAVEMAKER INVEST Sp. z .o. o. – „Budowa złącza pomiarowego średniego napięcia 20kV, słupowej stacji transformatorowej 20/1,0kV wraz z liniami kablowymi SN i NN na terminalu kontenerowym (ul. Fabryczna 1, Kąty Wrocławskie)

– UG Ornontowice – Budowa oświetlenia Parku Gminnego w Ornontowicach

– ZDiT Łódź – Budowa oświetlenia w ul. Zamiejskiej, Latawcowej, Tabelowej i Gościniec w Łodzi

– TAURON Dystrybucja S.A. – Wykonania remontu ogrodzenia SE Halemba Ruda Śląska ul. Ks. Piotra Skargi 67

– TAURON Dystrybucja S.A. – „RB+PT Modernizacja oświetlenia ulicznego Placu Gwarków oraz iluminacja dzwonnicy w Tarnowskich Górach”

– TAURON Dystrybucja S.A. – Wykonania wymiany słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Poręba droga krajowa 78

– TAURON Dystrybucja S.A. – Wykonanie wymiany słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawiercie droga krajowa 78

– TAURON Dystrybucja S.A. – Przebudowa oświetlenia zewnętrznego iluminacji Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Ludwika w Katowicach-Panewnikach

– TAURON Dystrybucja S.A. – Wykonanie PT+RB Iluminacji Szkoły Podstawowej w Czernicy ul. Wolności 41

– UG Kamienica – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica

– UMiG Siewierz – Budowa iluminacji Zamku w Siewierzu oraz zagospodarowanie terenu przy Zamku

2014

– JAF Development Sp. z o.o. Sp. k. – Przebudowa stacji transformatorowej 20/0,4 kV zlokalizowanej w Toszku przy ul. Gliwickiej

– ZAMEK Sp. z o.o. – Wykonanie iluminacji Zamku Ogrodzienieckiego

– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto – Modernizacja słupów oświetlenia drogowego w Ozorkowie

– UM Myszków – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Myszkowie

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia ul. Legionów w Częstochowie

– UG Kąty Wrocławskie – Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice

– UMiG Sobótka – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Świdnickiej w Sobótce

– ZDiT Łódź – Budowa oświetlenia w ul. Nowe Górki w Łodzi

– Budowa oświetlenia na Osiedlu Sportowców w Żarkach

– Schavemaker Invest Sp. z o.o. – Budowa sieci elektrycznej i teletechnicznej na terminalu kontenerowym Kątach Wrocławskich

– Gmina Klucze – Budowa oświetlenia ulicznego Klucze-Osada

– Gmina Starcza – Zagospodarowanie centrum Wsi Łysiec

– Gmina Oświęcim – Budowa sieci oświetlenia ulicznego skrzyżowania drogi krajowej DK 44 z ul. Jezioro oraz ul. Porębską w sołectwie Zaborze

2013

– UM Poręba – Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie

– PBG S.A. w upadłości układowej – Przywrócenie działania Oczyszczalni Ścieków w Łazach w trybie automatycznym

– MZUM Katowice – Wykonanie przebudowy oświetlenia ulic Witosa i Kwiatkowskiego w Katowicach
– Gmina Łazy – Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łazy w roku 2013 – zadanie nr 2 Oświetlenie ulicy Poniatowskiego w Łazach

– Gmina i Miasto Koziegłowy – Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej niskiego napięcia przy ulicy Myszkowskiej w m.Pińczyce i Huta Stara

– Gmina i Miasto Koziegłowy – Budowa projektowanego oświetlenia ulicznego przy ulicy Żareckiej w m.Lgota Nadwarcie

– Gmina i Miasto Koziegłowy – Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Rzewnego w m.Rzeniszów

– Gmina i Miasto Koziegłowy – Budowa projektowanego oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej w m. Lgota Mokrzesz i Lgota Górna

– PRInż Holding S.A. – Budowa Drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu: Etap I – od skrzyżowania z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Myśliwskąwraz z budową ronda ulica Mrzygłodzka na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 791, Etap II – od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Podmiejską

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulic: Geodetów, Kochmańskiego, Kameli, Banach, Gomoliszewskiego, Weigla i Wójcickiego W Częstochowie – I etap

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulic: Geodetów, Kochmańskiego, Kameli, Banach, Gomoliszewskiego, Weigla i Wójcickiego W Częstochowie – II etap wraz z budową oświetlenia drogowego ulicy Sojczyńskiego-Warszyca w Częstochowie

– Instal Kraków S.A. – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Dąbrowie Górniczej – wymiana 27 sztuk słupów oświetleniowych

– UM Poręba – Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie ul. LWP 4

– ENG Sp. z o.o. – Remont i termomodernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

– MOK Poręba – Remont sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie

– Voltar System Sp. z o.o. – Budowa przepompowni wody chłodzącej dla wydziału produkcyjnego P-1 w FTT Wolbrom

– UG Ornontowice – Budowa oświetlenia ul. Bujakowskiej w Ornontowicach

– ZOEASPOW w Zawierciu – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. O.Langego w Zawierciu

– PKP LHS Sp. z o.o. – Remont części oświetlenia zewnętrznego na stacji LHS Sławków

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulicy Bohaterów Katynia w Częstochowie

– Gmina Starcza – Zagospodarowanie centrum Wsi Własna

2012

– ROMUS Katowice – Przebudowa deptaka w rejonie stawu MAROKO na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach – roboty elektryczne

– MZUM Katowice – Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Cegielnia Murcki w Katowicach

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zaciszańskiej w Częstochowie

– PRInż S.A. Holding – Przebudowa placu przed halą PPW przy torze NR 14 na stacji Sędziszów LHS

– Riser Sp. z o.o. – Budowa Sali Gimnastycznej przy ZSO i IILO w Mysłowicach – dokończenie robót branży elektrycznej

– ROMUS Katowice – Przebudowa ulicy Radockiego w Katowicach – roboty elektryczne

– SKANSKA S.A. – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie – instalacja elektryczna

– MZDiT Częstochowa – Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pionierów w Częstochowie

– MZUM Katowice – Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Bukszpanowej w Katowicach

– Berger Bau Sp. z o.o. – Budowa obiektu mostowego nad jarem w miejscowości Rabka-Zdrój w km 72+283 w ciągu drogi krajowej nr 28 – przebudowa i budowa urządzeń elektroenergetycznych, przebudowa i budowa urządzeń teletechnicznych

– MZUM Katowice – Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Kościuszki w Katowicach

– Gmina Zawiercie – Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Blanowskiej w Zawierciu w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego

– MZUM Katowice – Wykonanie przebudowy oświetlenia ul. Wojciecha w Katowicach

– MPGKiM Sp. z o.o. – Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne w Podzamczu – roboty branży elektrycznej

2011

– Instal Kraków S.A. – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kaletach w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA

– Gmina Tarnowskie Góry – Budowa oświetlenia ulic w rejonie ul. Łomnickiego i Rudnej

– UM Piekary Śląskie – Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Polnej, Kamiennej, Jana Pawła II w Piekarach Śląskich: etap ul.Liliowa, etap: ulica Różana, etap: ul.Maciejków

– SKANSKA S.A. – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyszkowice i Polanka

– SKANSKA S.A. – Rozwój Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – Park Technologiczny, roboty z zakresu kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetyczne oraz instalacja oświetlenia ulicznego

– MZUM Katowice – Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Kołodzieja w Katowicach

– Jaekel Bud Tech Sp. z o.o. – Instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne oraz słaboprądowe PH Tesco w Porębie

– OŚ WARTA S.A. – Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie poprawy efektywności energetycznej na obiektach Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie

2010

– Chemobudowa – Kraków S.A. – Instalacja elektryczna wewnętrzna w budynku Sali Gimnastycznej w Mysłowicach

– Jaekel Bud Tech Sp. z o.o. – Instalacja elektryczna w mieszkaniach socjalnych w Ornontowicach

– MZUM Katowice – Budowa oświetlenia ul. Malinowej w Katowicach

– ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. – Roboty branży elektrycznej, p.poż. i kontroli dostępu na SE Torkat 110/6kV w Katowicach

– ZRB MURDZA – Instalacja elektryczna i słaboprądowa w MOK Olkusz

– MZUM Katowice – Budowa oświetlenia ul. Bałtyckiej w Katowicach

– MZUM Katowice – Budowa oświetlenia ul. Gajowej w Katowicach

– MZUM Katowice – Budowa oświetlenia ul. Zgody w Katowicach

– UM Bielsko-Biała – Budowa oświetlenia ulicy Glasnera, Alberti i Grabowskiego w Bielsku-Białej

– MZUM Katowice – Budowa oświetlenia ulicy Krakowskiej w Katowicach

– UMiG Siewierz – Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jeziorna w Tuliszowie

– Gmina Koszęcin – Budowa oświetlenia drogowego ulic Cichej i Chopina w miejscowości Strzebiń

– MZUM Katowice – Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w rejonie ul.Szenwalda w Katowicach

– MOTA ENGIL CE S.A. – Budowa i przebudowa istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych oraz budowa oświetlenia obiektów drogowych obwodnicy Dobczyc

– MZUM Katowice – Wykonanie oświetlenia ulicy Konwalii w Katowicach

– Instal Kraków S.A. – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach – roboty branży
elektrycznej i AKPiA

– MZUM Katowice – Wykonanie oświetlenia fragmentu ulic Budryka i Bohdanowicza w Katowicach

2009

– ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. – Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Łagisza w Będzinie

– Nova Light Sp. z o.o. – Iluminacja Bazyliki Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu

– SKANSKA S.A. -Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Myślenicach w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA

– MZWiK Sp. z o.o. – Wykonanie linii zasilających pompy wody deszczowej wraz z szafą sterowniczą i soft-startami dla Oczyszczalni Ścieków w Myślenicach

– ZRB MURDZA – Instalacja elektryczna w Sali Gimnastycznej I LO w Chrzanowie

– Jaekel Bud Tech Sp. z o.o. – Instalacja elektryczna w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie

– Chemobudowa – Kraków S.A. – Instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna na budowie zaplecza szatniowego na Stadionie Ludowym w Sosnowcu

– Chemobudowa – Kraków S.A. – Instalacja elektryczną w Sali Gimnastycznej przy SP nr 45 w Katowicach przy ul. Korczaka

– Mostostal Zabrze Holding – Budus S.A. Konsorcjum -Uziemienie fundamentowe budynków Elektrociepłowni FORTUM w Częstochowie

– MPGKiM Sp. z o.o. – Zasilanie elektroenergetyczne Zamku w Siewierzu wraz instalacją elektryczną w piwnicy zachodniej.

– UM Łódź – Delegatura Łódź Górna – Przebudowa wjazdu głównego i wykonanie oświetlenia obiektu rekreacyjno – sportowego „GÓRNIAK” w Łodzi

– Ułożenie kabla oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm2 w ul. Krakowskiej w Rząsce i ul. Kasztanowej w Modlniczce

– Fundacja ZAMEK SIEWIERSKI – Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego podłogi w piwnicy zachodniej Zamku w Siewierzu

– UMiG Siewierz – Budowa iluminacji Zamku w Siewierzu etap I

– TRANSCOM – Modernizacja niecek basenowych z małą architekturą na Kąpielisku Niwka w Sosnowcu

– instalacja elektryczna

Dodaj komentarz

ETEC – Instalacje Przemysłowe