Oferta

Instalacje oświetlenia

– oświetlenia drogowe
– oświetlenia stadionów i hal sportowych
– iluminacje obiektów i budowli
– kompleksowe instalacje na obiektach kubaturowych
– kompleksowe instalacje oświetlenia obiektów kubaturowych


Instalacje elektryczne SN i NN

– budowa ziemnych linii kablowych
– budowa napowietrznych linii zasilających
– dostawa i montaż rozdzielni NN
– dostawa i montaż rozdzielni i stacji trafo NN/SN
– budowa wewnętrznych linii zasilających w obiektach kubaturowych


Pomiary elektryczne

– ochrony przeciwporażeniowej
– natężenia oświetlenia
– rezystancji uziemień i połączeń wyrównawczych
– badania sprzętu dielektrycznego


 

Dodaj komentarz

ETEC – Instalacje Przemysłowe